Över 3.000 flygblad utdelade lördag 5 okt. till tisdag 8 okt. 2002.

Fredagen den 27 september 2002 uppmärksammade media en rapport från FN som konstaterade ett redan välkänt faktum – att ljusa, blonda och blåögda människor håller på att dö ut till följd av genetisk utkonkurrens. Vad svensk media inte nämnde uttryckligen är att det inte bara är ett par unika särdrag som håller på att försvinna, utan att utplåningen av dessa särdrag – som är utmärkande för nordfolken – är resultatet av, och ett bevis för, att nordfolken inklusive svenskarna försvinner som folk. Tonen hos media var lätt humoristisk – som om förlusten av de blonda och ljusa egenskaperna inte spelar någon roll.
Preservationist-Books.com tog snabbt fram ett flygblad grundat på detta, som sympatisörer spred i Sydsverige. Totalt delades mer än 3.000 flygblad ut till lägenheter i centrala Helsingborg, till boende i de stora villaområdena i Helsingborgs norra och södra förorter, i Markaryd, Eket, samt Örkelljunga.
Det nya flygbladet utgjorde cirka 2.000 av dessa, och Preservationist-Books.com:s första flygblad cirka 1.000.
Det första flygbladet kan laddas hem från vår huvudsida och från promotionsidan. Det andra flygbladet kommer att bli tillgängligt som PDF-dokument inom några dagar efter denna notis publicering. Se Nyheter och uppdateringar för mer information.