Marknadsför oss!

 

Delar Du vår uppfattning att de verk vi förmedlar förtjänar större spridning? Du kan hjälpa till att förmedla denna kunskap genom att sprida kännedom om Preservationist-Books.com. Nedan finner Du ett speciellt dokument med all nödvändig information för Dig som vill hjälpa till. Vidare, ett presentations- och introduktionsbrev som med fördel kan e-postas och användas vid inlägg i diskussionsfora, gästböcker mm. Två dubbelsidiga flygblad och ett visitkort avsedda för masspridning. Ett dokument som gör det möjligt för sympatisörer att skriva ut egna klistermärken. Dokumentet innehåller både instruktioner och mallar. Och slutligen ett anslag att sätta upp på anslagstavlor.

Du kan även köpa klistermärken till självkostnadspris. Skicka (--- OBS! Boxadressen har upphört! Vid behov – e-posta förfrågan.) för 3 st A4-ark. Ange vilka ark Du vill ha, t.ex. 1*24 + 2*10 + 3*4 för 1 ark med minsta sorten, 2 ark med mellansorten och 3 ark med största sorten, vilket skulle kosta 40 kr.Obs! För närvarande kan vi bara expediera förhållandevis små beställningar (upp till 100 kr) pga knapp tillgång.

Hjälp till att exponera Preservationist-Books.com genom att exponera nedanstående banner på egna hemsidor.


Vill Du hjälpa oss aktivt och kontinuerligt, så kontakta oss gärna på kontaktadressen nedan.

Har Du frågor eller ytterligare förslag, kontakta oss: contact@preservationist-books.com