Länkar och adresser

 

De som är intresserade av det material Preservationist-Books.com publicerar kan ha utbyte av nedanstående länkar.

 

The Racial Compact

Richard McCullochs egen hemsida. Åtskilliga av hans artiklar finns publicerade on-line på engelska, samt korrespondens och mycket annat. De olika kapitlen i hans två senaste böcker är publicerade som fristående essäer. Det är även möjligt att kontakta författaren.

 

Nationens Änglar

Bedriver upplysning om den mångetniska ideologins och mångkulturens konsekvenser. Sprider flygblad och verkar mycket aktivt utåt. Publicerar regelbundet aktuella, analytiska och propagandistiskt skarpa och målmedvetet utformade artiklar och pamfletter.
I Nationens Änglars butik kan Du köpa de tryckta utgåvorna av Richard McCullochs Änglarnas levnadsöde, intervjun med honom,
samt Stanley Burnhams Svart intelligens i ett vitt samhälle. Nationens Änglar förespråkar uttryckligen den ideologi, de insikter och värden som Preservationist-Books.com för fram. Vi rekommenderar alla som vill göra något betydelsefullt att ta kontakt med Nationens Änglar: kontakt@nationensanglar.com.

Nordiska förlaget

Allt material av det Preservationist-Books.com erbjuder och som dessutom finns i tryck, saluförs av Nordiska förlaget. De har även mycket annat av intresse för bevarare och nordliga förkämpar.

National Vanguard Books

Är särskilt intressant för att de har ett enormt sortiment av litteratur med anknytning till nordligt bevarande.
Vidare ger de ut ett nyhetsbrev American Dissident Voices på svenska. Det skickas ut gratis varje vecka till prenumeranter. Trots att organisationen bakom detta bokvaruhus och nyhetsbrev inte verkar dela vår moraliska syn på etniska relationer och etniskt bevarande, är deras analyser av samtiden – framför allt massmedias vinkling och filtrering av nyheter – intressanta och unika i sitt slag, åtminstone på svenska.

 

Nationaldemokraterna

Det parlamentariskt verkande parti i Sverige som eftersträvar etniskt bevarande. Av partiets stadgar, principprogram och artiklar av dess ideologer framgår att organisationen har en stark etnopluralistisk grund, vilket även Rasmus Fleischer konstaterat och analyserat i sin undersökning.