Midsommaruppropet

 

 

Sveriges Kristna Råds ”Påskupprop” överlämnade den 16 maj 157 251 namnunderskrifter till migrationsminister Barbro Holmberg med krav att de 10.000 utlänningar som fått utvisningsbeslut, men som gömmer sig i Sverige, ska få permanent uppehållstillstånd (även om de är brottslingar).

För närvarande får 60.000 personer permanent uppehållstillstånd årligen. Mindre än 1 % av dessa bedömdes vara flyktingar förra året. Övriga 99 % hade inga flyktingskäl enligt Migrationsverket.

Sveriges Kristna Råd vill med sin landsomfattande kampanj utvidga asylrätten så att betydligt fler utländska medborgare ska ha rätt att bosätta sig i Sverige och bli försörjda av skattebetalarna.

Nils-Eric Hennix har tagit initiativet till en partipolitiskt obunden motkampanj, Midsommaruppropet. Delta i kampanjen genom att skicka in protestlistor till politiker inom regering och riksdag (adresser finns på internet http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=1050 och adressen till migrationsminister Barbro Holmberg är: Utrikesdepartementet, 103 39 Stockholm. Fax: 08 723 11 76 E-post: registrator@foreign.ministry.se.

Varje undertecknat protestblad till migrationsministern blir diariefört. Kampanjen Midsommaruppropet pågår från midsommarafton till julafton, de två nordiska högtiderna.

I stället för att samla ihop en enda lista med namn och lämna den till migrationsministern så skickar varje person den färdiga midsommarupprops-blanketten med e-post, fax eller brev till flera politiker. Då blir kampanjen massiv och påverkar flera politiker eftersom de får mängder av meddelanden under ett halvt år.

Från och med midsommarafton har midsommaruppropet en webbsida: http://www.midsommaruppropet.net.

 

 

Besök:

http://www.midsommaruppropet.net