David Duke på föredragsturné i Sverige

 

Lördagen den 5 februari 2005 anordnade Nordiska förbundet en föreläsning med ingen mindre än doktor David Duke på talarlistan. Under större delen av sitt liv har David Duke arbetat för vita människors rättigheter i Förenta staterna och världen.


Efter kriget i Vietnam i slutet av 60-talet när Black power-rörelsen Black Panthers hade sin storhetstid, grundade Duke vid väldigt ung ålder organisationen White Youth Alliance med den vita tigern som symbol och tidningen ”The racialist” vars namn syftade på den rasligt medvetne (inte det samma som den rasistiske).


I början av 70-talet, under en tid då Ku Klux Klan inte var lika brännmärkt som idag, startade Duke en egen klan vars syfte var att verka för enighet och rasligt medvetande bland vita människor. Duke var medveten om att vissa klaner tidigare använt obefogat våld och en subjektiv retorik mot svarta i landet. Detta var och är en metod som han själv tar starkt avstånd ifrån, och därför brukade hans klanorganisation principen om ickevåld och verkade istället för en seriös politisk rörelse som skulle ge en positiv bild av vita nationalister. Men på grund av medias svartmålning och konkurrerande oseriösa klaner gav Duke slutligen upp idén om att försöka ge upprättelse åt den gamla klantraditionen. Trots att det var över 25 år sedan han var aktiv i denna klanorganisation benämns han fortfarande som en KKK-ledare av sina motståndare, senast i Aftonbladet och åtskilliga andra svenska medier efter hans besök i Stockholm.


I slutet av 80-talet började han ställa upp i politiska val och blev den förste i modern tid att bli vald till fullmäktige i en delstat i Förenta staterna, nämligen i sitt högsäte i Louisiana med nästan 65% av de vita rösterna. Detta trots medias svartmålning och trots att han fortsatte att propagera för vita amerikaners rättigheter utan att böja sig för rådande tabun kring detta. Idag är han grundare och ledare för organisationen EURO (European American Rights Organization) som är en motsvarighet till de svartas NAACP och Judiska församlingen med flera. Utöver dessa framgångar är han inte minst välkänd som författare till självbiografin ”My Awakening” och den (på svenska) nyutgivna boken ”Den judiska rasismen” som sålt i hundratusentals exemplar i Europa och Förenta staterna, samt som en flitig föredragshållare och troligen den främsta och mest uppmärksammade vita nationalisten i världen. David Duke doktorerade nyligen i statsvetenskap i Ukraina.

Och i tack vare Nordiska förbundet kunde han så förära Sverige ett längre besök med ett budskap om hopp för de vita europeiska folkens överlevnad.


Till lördagens föredragsmöte hade det samlats omkring 150 personer från flera olika organisationer som verkar för bevarandet av de nordiska folken.


Duke gjorde skäl för sitt rykte och höll ett entusiastiskt, intellektuellt och medryckande tal som varade i knappt en timme. Han talade om det omoraliska kriget i Irak som ett försök att blidka Förenta staternas främsta allierade Israel och poängterade att det absolut inte är ett krig för det amerikanska folket. Han talade om dubbelmoralen hos den rådande regimen som framhåller ett eller en del folks rätt att värna sin etniska särart, kultur och traditioner, samtidigt som de förtalar och motarbetar vita människor som gör samma sak. Duke förklarade även med tydlighet att vi som kämpar för vår frihet och överlevnad inte är rasister; vi vill bara utöva vår rätt att leva och verka enligt våra egna villkor i våra egna länder på samma sätt som alla andra folk i världen.


I inledningen förklarade han bland annat:
”Jag kan börja med att berätta för er att era bröder och systrar över hela den europeiska och amerikanska världen är med er i Sverige för att bevara ert arv och er frihet i detta våra förfäders land.”


På en fråga från publiken om varför vi inte bör verka för att expandera över andra folks länder såsom de gör mot oss i Europa, tog Duke indirekt men tydligt ställning för den etnopluralistiska ståndpunkten och förklarade att vi inte vill göra anspråk på några andra folks mark eller förorsaka något annat folk lidande, och de har å sin sida inte heller någon rätt att översvämma våra länder på bekostnad av vår etniska överlevnad.


Han förklarade vad massinvandringen verkligen innebär – mordet på vårt folk, förstörelsen av våra gener, våra familjer, vårt arv och våra värderingar, och poängterade igen att vår kamp inte innebär "rasism", eftersom rasism innebär att hata eller förtrycka andra folk (i den bemärkelse ordet har i allmänt språkbruk).


”De europeiska och amerikanska folken söker inte att tränga bort och förtrycka andra folk. Vi vill helt enkelt bevara vårt eget levnadssätt, vår egen frihet, våra egna traditioner. Vi vill att våra barn ska se ut som vi och våra förfäder och ha samma värderingar, samma kultur, samma konst, samma kärlek för musik. Samma kärlek som finns i varje aspekt av vår kultur och civilisation.”


Vidare berättade Duke om sina resor och föredrag i andra vita länder i Europa, och om att han nyligen var på ett besök i Ryssland där vårt folk är på frammarsch och hur denna nation faktiskt grundades av våra nordiska förfäder vikingarna. Duke förklarade att i Ryssland finns det många blonda ryssar med blå ögon, vilka står med Sverige och är beredda att slåss för vårt arv precis som vi är beredda att slåss för deras arv.


Duke nämnde även som hastigast de förödande konsekvenserna av andra världskriget och proklamerade att aldrig igen ska de vita brödrafolken föra krig mot varandra med vår egen undergång som konsekvens. Flera gånger fick han mottaga stående ovationer från de närvarande deltagarna. Duke förklarade även att vi aldrig får hemfalla åt våld mot invandrare eller politiska motståndare eftersom det bara tjänar de styrandes förtal av oss. Vi kämpar för frihet, rättvisa och sanning, och med de gåvor som vilar i våra gener ska vi sträva mot stjärnorna.


Efter det hänförande och inspirerande föredraget fick en del av oss – alla entusiaster kring Preservationist-Books.com som över huvud taget kunde var där – chansen att växla ett par ord med David Duke, som även hann signera några exemplar av våra böcker. Vi tackar för hans besök och ser fram emot att åter välkomna doktor Duke till Sverige inom en inte alltför avlägsen framtid.


• • •


Betydelsen av David Dukes besök kan nog inte överskattas. I ett av sina radioprogram som han sände från Sverige under vistelsen här förklarade han att han ofta får brev från unga människor världen över som berättar att hans bok My Awakening förändrat deras liv, att de förstått meningen med sina liv och att de fått klarhet i vad de skulle göra av sina liv. Likt kanske ingen författare före honom i modern tid har David Duke, genom sin självbiografi, inspirerat och motiverat människor. Det är något unikt som gör att hans Sverigebesök verkligen innebär en skillnad. Det har knappast hänt tidigare att en så färgstark, energisk och karismatisk individ besökt och ingjutit hopp i den svenska nationella rörelsen. Man kunde se det i ansiktet på många av dem som var med i Stockholm lördagen den 5 februari. En del visste vad de hade att vänta, och för en del verkade betydelsen gå upp medan föredraget pågick och de lät sig ryckas med.

Richard McCulloch har en på sätt och vis en liknande förmåga att motivera och svepa med människor, men de mottagliga utgör en betydligt mindre andel av den potentiella målgruppen, eftersom McCulloch är betydligt mer svårtillgänglig än Duke. Alla kan ta till sig David Duke. När My Awakening släpps på svenska kan vi hoppas på en våg av motivation som pockar på ett konkret utlopp.


Ett stort tack till arrangörerna av David Dukes Sverigeturné, samt till Nationaldemokraterna som tillhandahållit bildillustrationerna.
(Duke höll senare föredrag även i Göteborg och Helsingborg. Helsingborgsföredraget är det vi rekommenderar varmast, och vi vill uppmana alla som kan att ta hem det via länken nedan och verkligen lyssna igenom det.)


• • •


David Duke producerade och sände åtta radioprogram under Sverigebesöket. Ladda hem dem via nedanstående direktlänkar.

3 februari – David Duke diskuterar med Ahmed Rami.
4 februari – David Duke diskuterar med Nordiska förbundets Lennart Berg.
5 februari – Föredraget i Stockholm med efterföljande frågestund.
6 februari – David Duke diskuterar med Henrik Johansson med anledning av hans romandebut.
8 februari – David Duke diskuterar med Nordiska förbundets Christoffer Dahlström.
8 februari – Föredraget i Helsingborg med efterföljande frågestund. Rekommenderas!
9 februari – David Duke diskuterar med Nationaldemokraternas Vavra Súk och Jonas De Geer.