Böcker, skrifter etc.

 

Det rasliga fördraget av Richard McCulloch (Bok)

Änglarnas levnadsöde av Richard McCulloch (Bok)

En intervju med Richard McCulloch (skrift)

Det rasliga genomsnittet är det rasliga levnadsödet av Richard McCulloch (skrift)

En definitionsfråga och mer av Richard McCulloch (skrift)

Att skapa en moralisk image av Richard McCulloch (skrift)

Rasbegreppets verklighet av Richard McCulloch (skrift)

Separation: den rasligt bevarande nödvändigheten av Richard McCulloch (skrift)

Det nordliga sökandet av Richard McCulloch (bok)

FFF 1999-2001 – en antologi av FFF och Preservationist-Books.com(skrift)

E-post från motståndare till nordligt rasbevarande av Richard McCulloch (skrift)

Vilket är vårt namn? av Richard McCulloch (skrift)

Frågan om raslig uppblandning och "orenhet" av Richard McCulloch (skrift)

De nordliga folkens tragedi av Richard McCulloch (skrift)

Rätten till liv + Rätten till liv måste hävdas av en aktiv etnopluralist (skrift)

Ras i Skandinavien av Mikael Widmark (skrift)

 

Bland nedanstående böcker och artiklar återfinnes sådant som inte nödvändigtvis förespråkar etniskt bevarande, men som berör närliggande ämnen och bör vara av stort intresse för etniska bevarare.
Till exempel förespråkar boken Svart intelligens i ett vitt samhälle inte en bevarande lösning av rasproblemet, utan snarare en integrationistisk sådan. För rasliga bevarare är boken ändå högintressant genom att den på ett unikt och svårbestridligt sätt kastar ljus över rasernas och rasskillnadernas faktiska existens och betydelse.

Svart intelligens i ett vitt samhälle av doktor Stanley Burnham (Bok)

Ras och brott av doktor John P. Rushton (skrift)

Har rasbegreppet en biologisk grund? av doktor John P. Rushton (skrift)