Cirka 500 flygblad utdelade måndag 13 januari 2003 i Helsingborg.

Tack vare samarbete med Nationens Änglar delades omkring 500 flygblad ut i bland annat ett studentbostadskomplex i Helsingborg. Under några dagar delades några tusen av Nationens Änglars egna blad ut.

Se vidare: http://www.nationensanglar.com/Nyheter68.htm