Preservationist-Books.com

Resurssida för böcker och skrifter av betydelse för etniskt bevarande

 

Senaste uppdatering: 1 augusti 2005 - David Duke kommer åter till Sverige

Nyheter och uppdateringar

Aktiviteter, händelser och uppmärksammanden

 

Vad är Preservationist-Books.com?
Från Preservationist-Books.com kan Du ladda hem böcker och skrifter i PDF-format, samt i förekommande fall andra format. Även ljud- och filmklipp kan komma att bli tillgängliga för nedladdning. För att kunna läsa och/eller skriva ut alster i PDF-format behöver Du programmet Acrobat Reader (se länk nedan), som kan laddas hem gratis för både Mac och PC.

 


I fokus:


Nordiska festivalen med David Duke

David Duke kommer åter till Sverige.

Han kommer att tala på och delta i Nordiska festivalen, arrangerad av främst Nordiska förlaget, den 27 augusti på en ort i Mellansverige.

Klicka på bildlänken för mer information.


Delta i Midsommaruppropet

Midsommaruppropet har börjat.

Detta är ett oberoende nationellt svar på Sveriges Kristna Råds Påskuppror.

Stöd och delta i uppropet – läs mer genom att klicka på bilden till vänster.


 

Det nordliga sökandet är här! Ny PDF.

Det nordliga sökandet har äntligen givits ut i tryck!

Boken översattes redan för några år sedan, och nu i mars 2005 har den så givits ut av Nordiska förlaget.

Richard McCullochs tredje bok är den kortaste och kanske lättillgängligaste av hans fyra böcker.

I samband med att boken nu släpps, erbjuder vi kapitel 6, Den gudarna söker förgöra, som PDF-dokument; se nedan bland "Skrifter och artiklar". Var så god! Ta hem ett smakprov!

(Klicka på bilden till vänster för mer information.)


 

David Duke på föredragsturné i Sverige

David Duke har varit på Sverigebesök.

Det har varit några hektiska februaridagar med storslagna föredrag i Stockholm, Göteborg och Helsingborg. David Dukes glöd och passion i kombination med hans intelligens och skarpa intellekt har gjort ett bestående avtryck på den svenska etniskt bevarande rörelsen – samt givit ytterligare skjuts åt det etnopluralistiska synsättet, som han tydligt står nära.

Med anledning av hans föredragsturné presenterar vi en kort artikel som även innehåller länkar till de ljudinspelningar och radioprogram han lät göra under besöket. Helsingborgsinspelningen måste beskrivas som en helt oskattbar och bestående resurs för att utbilda och inspirera under flera år framåt.

(Klicka på bilden för att se artikeln.)


Ras i Skandinavien – jämförande studie av tillståndet i tre nordiska länder

Mikael Widmark, en ekonom bosatt i norra Sverige, har skrivit en i sitt slag unik jämförande analys av den etniska/rasliga situationen i Sverige, Norge och Danmark och den politik och de politiska förutsättningar som de senaste decennierna lett fram till dagens förhållanden


Originalartikeln skrevs på engelska för den amerikanska tidskriften American Renaissance, som publicerade den i december 2003.

Se direktlänk nedan, eller klicka på bilden till vänster för att ladda PDF-filen.

 


Etnopluralismen vinner amerikansk mark

Amerikanen David Duke och hans rörelse kan betraktas som en ledande parlamentarisk pro-nordlig strävan i Förenta staterna och organisationen National Alliance som en utomparlamentarisk sådan. National Alliances grundare William Pierce, som avled under sommaren 2002, kunde ibland förmedla en rätt brutal och omoralisk image av det etniska bevarandet. Detta förändrades efter hans död, och organisationen har med ganska stor framgång inte bara närmat sig det etnopluralistiska konceptet, utan faktiskt i hög grad dessutom lyckats manifestera denna moraliska image.

Vi har tidigare nämnt den dragningskraft som det moraliska etniska bevarandet, eller etnopluralismen, utövar på pro-nordeuropeiska rörelser utomlands, vilket detta tal av Michael J. Polignano, hållet under International European American Unity and Leadership Conference i New Orleans 28-30 maj 2004, visar exempel på.

Klicka på bilden till vänster för att läsa talet i sin helhet.


Etnopluralismen vinner erkännande

Nyligen antogs en synnerligen informativ uppsats vid Södertörns högskola om etnopluralismen i Sverige. Uppsatsen behandlar i första hand Richard McCulloch och Nationaldemokraterna. Trots att den är skriven av en syndikalistisk/marxistisk journalist knuten till tidningen Arbetaren, är studien och analysen välskriven och väl genomförd. Den har rönt viss uppmärksamhet i media och finns numer tillgänglig on-line som PDF. Klicka på bilden till vänster för att läsa vår längre kommentar till uppsatsen och för länk till högskolan varifrån den kan laddas hem i sin helhet.

 


Ny viktig bokutgivning

Preservationist-Books.com vill särskilt rekommendera en nyutgiven bok från Nordiska förlaget i ett ämne som för bara ett par år sedan var tabu, men nu håller på att bli mainstream.
Preservationist-Books.com förespråkar ett positivt rasbejakande som bevarar folken och garanterar alla etniska grupper grundläggande rättigheter som gäller ömsesidigt, lika för alla, det judiska folket inkluderat. David Dukes Den judiska rasismen handlar om motsatsen till det moraliska rasbevarandet. Boken behandlar ingående en rasism i hög grad riktad mot nordfolken och vita, vilken har exploatering, splittring, demoralisering och folkmord som medel.
Boken är praktiskt taget oskattbar i det att den är den enda bok på svenska som så lättfattligt, men samtidigt inträngande och fullständigt övertygande, kastar ljus över ett fenomen som till stor del är orsak till nordfolkens tillbakagång och slutgiltiga fall om utvecklingen inte vänds genom en andlig, moralisk och intellektuell revolution.
Preservationist-Books.com rekommenderar alla – för alla berörs av vad den här boken berättar om – att skaffa Den judiska rasismen och därigenom också gengälda den ansträngning och insats som legat bakom utgivningen av den svenska översättningen av David Dukes Jewish Supremacism.

 


 

För enkel och snabb hemladdning av det vi erbjuder, klicka på bilderna nedan. För mer information, läs vidare.


Böcker


Skrifter och artiklar


Promotion/Marknadsföring


Vad är syftet/målet med Preservationist-Books.com?

Det är kännetecknande för alla västerländska demokratier att den styrande makten försöker inskränka och avskaffa det fria ordet i frågor som är avgörande för rasligt och etniskt bevarande.
Att de lyckats så väl med att göra den etniskt förgörande mångkulturen till den enda acceptabla ideologin – den nya tidens statsreligion och det enda godkända tänkesättet – har inte så mycket berott på den intensiva och allomfattande mångkulturella/blandetniska propaganda som det mediala och politiska etablissemanget ständigt pumpar ut. Det har i mycket högre grad berott på avsaknaden av acceptabla etniskt bevarande alternativ, på det effektiva nedtystandet och undanhållandet av pro-nordliga alternativa föreställningar.
Som ett resultat av denna ensidiga likriktning och nedtystning har den blandetniska ideologins förkämpar med lätthet kunnat etablera tabun som ytterligare hämmat det intellektuella motståndet mot de mångkulturella förhållandena och gjort det ännu svårare att förklara och beskriva etniskt bevarande alternativ.
Detta är något som hämmat nationalister och pro-nordliga talesmän ända sedan den mångkulturella omvandlingen inleddes. Till och med interndiskussionen har varit inskränkt. Kunskap har saknats eller varit bristfällig, och i en omgivning utan nödvändiga baskunskaper har det varit extremt svårt för pro-nordliga förkämpar att propagera, agitera och vinna gehör.
Preservationist-Books.com tillhandahåller och marknadsför den bästa och viktigaste litteraturen på området. Allt det vi erbjuder är gratis och erhålles över Internet genom några enkla musklick.
När vårt material blivit spritt i stor omfattning och allmänt känt, kommer svårigheterna att ta i den etniskt bevarande frågan att minska drastiskt. I vissa sammanhang kan det till och med bli svårt att inte ta i den, och diskussionen kommer att kunna föras ganska öppet och rakt på sak. När vi nått dit kommer de olika folkens (i synnerhet de nordliga folkens) räddning inte att te sig lika avlägsen.
Syftet med Preservationist-Books.com är att höja medvetenheten hos vår civilisations medborgare till den grad att frågan om etniskt bevarande tvingas upp på den offentliga politiska dagordningen och inte längre kan undertryckas och förnekas.

 

Vilka är kriterierna på det material vi publicerar?

Det ska vara av mycket hög kvalitet, samt relevant för ovan beskrivna syfte. Det får inte vara omotiverat grovt eller anstötligt. Vi kan även publicera sådant som inte direkt förespråkar bevarande, men som har högt informationsvärde för bevarandets förespråkare.
Vi tar gärna emot verk för publicering förutsatt att upphovsrättsinnehavaren ger oss tillstånd att sprida det. Tanken är att våra publikationer ska vara så lika tryckta böcker och skrifter som möjligt, med hänsyn taget till att standardutskriftsformatet är A4 eller US Letter.

 

 

Böckerna, skrifterna etc.

Länk och adressida

Hjälp oss att marknadsföra Preservationist-Books.com

Besökar- och läsarkommentarer

Ladda hem Acrobat Reader (Gratisprogram som krävs för att kunna läsa PDF-filer)

Ladda hem Quicktime (Gratisprogram för att spela upp filmer och ljud.)

 

Kontakta oss: contact@preservationist-books.com