Aktiviteter, händelser och uppmärksammanden

 

Notiser på denna sida omfattar flygbladsutdelningar eller andra aktiviteter genomförda av Preservationist-Books.com:s sympatisörer, specifika händelser av särskilt nyhetsvärde och uppmärksammanden av Preservationist-Books.com i media eller på annat håll.

 

Cirka 500 flygblad spridda i Helsingborg tillsammans med Nationens Änglar.

P-B.com uppmärksammas i Wärendsbladet nummer 14 och 15, 2002.

Drygt 50 anslag med info om P-B.com sattes upp den 5 december på Stockholms universitet och KTH.

Flygbladsutdelning i Gamla Enskede söder om Stockholm den 14 november 2002. Merparten av Gamla Enskede täckt. Cirka 1500 blad utdelade.

Klistermärken uppsatta och flygblad spridda på Stockholms universitet och KTH den 11 november 2002.

Över 3.000 flygblad utdelade lördag 5 okt. till tisdag 8 okt 2002.