Rätten till liv + Rätten till liv måste hävdas

av en aktiv etnopluralist

 

Två artiklar tydligt inspirerade av Richard McCullochs verk. Den första av dem, Rätten till liv, bygger i hög grad på delar av McCullochs Det rasliga fördraget. Den andra artikeln, Rätten till liv måste hävdas, betonar nödvändigheten av att inte bara formellt bekänna sig till bevarandets filosofi, utan att dessutom verkligen framhäva och markera rätten till fortsatt etniskt liv.

 

Relaterade länkar:

 

Ladda hem skriften som PDF-fil.