Det nordliga sökandet i tryck + Den gudarna söker förgöra som PDF

 

Klicka på bilden för att ladda hem kapitlet Den gudarna söker förgöra.

 

Det nordliga sökandet är Richard McCullochs tredje bok och den tredje att ges ut på svenska. Författaren har i sina essäer, publicerade på hans hemsida (se länk nedan), successivt uppdaterat och reviderat boken. Den svenska översättningen bygger på de uppdaterade texterna, och innehåller ett nyskrivet förord.

I samband med att boken nu blir utgiven i tryck, publicerar vi kapitel 6, Den gudarna söker förgöra, här på Preservationist-Books.com.

 

Baksidestexten:

Det nordliga sökandet är Richard McCullochs tredje bok om de nordeuropeiska folken. Här uppdaterar han sitt tänkande med nya begrepp och förslag. Den är både en ABC-bok om de nordeuropeiska folkens identitet och situation, och ett manifest som påkallar deras befrielse, oberoende och räddning. Den undersöker rasrelationernas moral och den skada som den nordliga rasen lider när den delar samma territorium med andra raser. Författaren föreslår moralprinciper och lösningar som kommer att omintetgöra de skadliga effekterna.
Ska de nordeuropeiska folken överleva det ”mjuka folkmord” som den dominanta makten i Västerlandet dömt dem till, måste de lära känna sig själva, förstå sin situation och hur den uppstod. Framför allt måste de lära sig att värdesätta och uppskatta sig själva, och se att det faktiskt finns moraliskt oantastliga lösningar på de problem som det mångetniska samhället innebär. Först då kan de bli motiverade att gemensamt verka för sin egen räddning. Det var för det syftet den här boken skrevs.


• • •

Läs gärna en engelsk recension av boken från samma år som originalutgåvan släpptes. Se länk nedan.

Nordiska förlaget – Nordiska förlaget. Säljer boken.
Recension i Instauration – Wilmot Robertsson skrev en utförlig recension av boken i sin tidskrift när boken ursprungligen gavs ut.
RacialCompact.com – Författarens hemsida.