Besökar- och läsarkommentarer

 
Nedan återges en del kommentarer som besökare skickat in, eller som vi snappat upp på annat håll. Det de har gemensamt är att de rör Preservationist-Books.com eller våra skrifter.

För allmänna synpunkter om Preservationist-Books.com, det material vi publicerar eller det vi strävar efter, skriv till feedback@preservationist-books.com. Påpeka specifikt ifall Du inte vill att avsändarnamnet ska visas vid eventuell publicering på denna sida.